ESF

De kernactiviteiten van A.W.B. Schots NV kaderen in het bermbeheer en ruimen van grachten.  A.W.B. Schots NV is doorheen de jaren een belangrijke partner geworden voor gemeenten en intercommunales. Duurzaamheid, ecologie en ergonomie zijn belangrijke waarden die ingebed zijn in het arbeidsproces. A.W.B. Schots NV heeft altijd extra inspanningen geleverd om mensen uit kansengroepen een kans te geven en aan te werven. A.W.B. Schots NV wil nu het loopbaanbeleid nog meer afstemmen op de noden en behoeften van huidige en toekomstige medewerkers. Hierdoor gaat A.W.B. Schots NV het huidig loopbaanbeleid verbeteren en vormgeven zodat het op een coherente en consistente wijze past binnen de nieuwe bedrijfsdoelstellingen. De manier waarop A.W.B. Schots NV omgaat met de fysieke en psychosociale belasting, loopbaanbeleid, competentiebeleid, job inhoud, … gaan ze stap voor stap opnieuw vormgeven, met als focus de medewerkers en duurzaamheid.